{{getDisplayDistance(item.locationRange) }}
  • {{ option.name }}
photo

De Veldoven 12

3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht
€ 21.540,- per Jaar

€ 21.540,- per
237 m²
2
€ 0,- per

De Veldoven 12

Algemeen
Gunstig gelegen bedrijfs-/ opslagruimte met ingebouwde kantoorruimte op het populaire bedrijventerrein ??De Sandeling?? te Hendrik-Ido-Ambacht, nabij de op- en afritten van de rijksweg A 16.

Het unieke aan het object is, dat de kantoorruimte alvorens die opnieuw wordt verhuurd, een volledige upgrade zal krijgen. Daarbij zullen alle wanden opnieuw worden geschilderd, alle plafondplaten worden vervangen en worden voorzien van LED verlichting en zal de pantry volledig worden vernieuwd. Kortom, na renovatie zal de kantoorruimte weer in een moderne turn key staat verkeren!

De bedrijfsruimte is ca. 159 m² groot en beschikt over een handmatig bedienbare overheaddeur ter grootte van ca. 3 x 4 m (bxh) en een gunstige vrije hoogte van ca. 6 m� (onderkant ligger). Het object is uitermate geschikt voor opslag of lichte productiedoeleinden.

De ontwikkeling van bedrijventerrein ??De Sandeling?? is begin jaren ?90 gestart en in 2015 afgerond. Het is een hoogwaardig terrein met een directe ligging langs de rijksweg A 16. In een strook grenzend aan de buurt De Sandeling liggen een aantal woon-werkcombinaties.

Kadastrale aanduiding
Het object is plaatselijk bekend als De Veldoven 12 te Hendrik-Ido-Ambacht en is kadastraal bekend als gemeente Hendrik Ido Ambacht, sectie D, nummer 3269, groot 2 a en 75 ca. (275 m²).

Indeling
Ca. 38 m² Kantoorruimte gelegen op de begane grond, bestaande uit een kantoorvertrek, een pantry en een toilet;
Ca. 159 m² Bedrijfs-/ opslagruimte met een gunstige vrije hoogte en voorzien van één overheaddeur;
Ca. 40 m² Opslagruimte gelegen op de entresol boven de kantoorruimte;
2 parkeerplaatsen.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten van bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
Kantoorruimte
• Pantry (wordt volledig vernieuwd);
• Kantoorruimte v.v. handmatig bedienbare rolluiken;
• Data-* en elektra aansluitpunten;
• Systeemplafond v.v. verlichtingsarmaturen (de plafondplaten worden volledig vernieuwd en de verlichting wordt vervangen door LED verlichting);
• Verwarming middels radiatoren gekoppeld aan Cv-installatie (Remeha);
• Warmwater voorziening middels close in boiler;
• Enkel toilet met handwasbak;

Bedrijfsruimte
• Handmatig bedienbare overheaddeur ter grootte van ca. 3 m x 4 m (bxh);
• Vrije hoogte ca. 6 m� (onderkant ligger);
• Brandslanghaspel;
• Vluchtroute aanduiding;
• Verlichting middels TL opbouwverlichting;
• Krachtstroomaansluiting (3 x 125 A*) v.v. diverse krachtsroomaansluitpunten;
• Opslagruimte op de entresol boven de kantoorruimte;

De voorzieningen die gemarkeerd zijn met een sterretje (*) worden ?om niet? ter beschikking gesteld aan huurder. Hiervoor geldt dat huurder kosteloos gebruik mag maken van deze voorzieningen, doch met nadruk melden wij dat deze voorzieningen niet tot het gehuurde behoren.

Eventueel toekomstig onderhoud of vervanging van deze voorzieningen komen geheel en al voor rekening van Huurder. Na afloop van de huurovereenkomst dienen deze voorzieningen wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 1.795,-- per maand excl. BTW en servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand of per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat Huurder zelf verantwoordelijk is voor het sluiten van onder andere leveringsovereenkomsten met nutsbedrijven voor gas, water en elektra. Verhuurder levert geen aanvullende leveringen diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW en servicekosten.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Hendrik Ido Ambacht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Krommeweg-De Sandeling" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 30 juni 2011.

Op grond van artikel 3 van de planvoorschriften is de bestemming van het object: “Bedrijf 1 met de nadere aanduiding milieuzone ? zones wet milieubeheer 4”

Deze bestemming houdt in dat het perceel bebouwd en gebruikt mag worden overeenkomstig de navolgende bepalingen:
• bedrijven tot milieucategorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
• de bruto vloeroppervlakte van bedrijfskantoren mag per bedrijfskavel niet meer bedragen dan 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte van het desbetreffende bedrijf met een maximum van 2.000 m². Het bevoegd gezag kan hier onder bepaalde voorwaarden van afwijken voor het toestaan van ca. 3.000 m² kantoor, mits het aandeel niet meer bedraagt dan 50 % van het totale bedrijfsvloeroppervlakte;
• het maximale bebouwingspercentage bedraagt 100 % van het bouwvlak;
• de maximale bouwhoogte van niet-gebouwen (lichtmasten) bedraagt 7 m;
• ondergeschikte detailhandel is toegestaan, tot een oppervlakte van ten hoogste 200 m² per bedrijf;
• opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 m is op onbebouwde percelen niet toegestaan;
• zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
• bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;
• opslag van vuurwerk is niet toegestaan;

De gemeente heeft geen voorbereidingsbesluit genomen betreffende het perceel.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 19 september 2019.

Energielabel
Er is geen energielabel beschikbaar.

Datum van oplevering
In overleg.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Algemeen
Gunstig gelegen bedrijfs-/ opslagruimte met ingebouwde kantoorruimte op het populaire bedrijventerrein ??De Sandeling?? te Hendrik-Ido-Ambacht, nabij de op- en afritten van de rijksweg A 16.

Het unieke aan het object is, dat de kantoorruimte alvorens die opnieuw wordt verhuurd, een volledige upgrade zal krijgen. Daarbij zullen alle wanden opnieuw worden geschilderd, alle plafondplaten worden vervangen en worden voorzien van LED verlichting en zal de pantry volledig worden vernieuwd. Kortom, na renovatie zal de kantoorruimte weer in een moderne turn key staat verkeren!

De bedrijfsruimte is ca. 159 m² groot en beschikt over een handmatig bedienbare overheaddeur ter grootte van ca. 3 x 4 m (bxh) en een gunstige vrije hoogte van ca. 6 m� (onderkant ligger). Het object is uitermate geschikt voor opslag of lichte productiedoeleinden.

De ontwikkeling van bedrijventerrein ??De Sandeling?? is begin jaren ?90 gestart en in 2015 afgerond. Het is een hoogwaardig terrein met een directe ligging langs de rijksweg A 16. In een strook grenzend aan de buurt De Sandeling liggen een aantal woon-werkcombinaties.

Kadastrale aanduiding
Het object is plaatselijk bekend als De Veldoven 12 te Hendrik-Ido-Ambacht en is kadastraal bekend als gemeente Hendrik Ido Ambacht, sectie D, nummer 3269, groot 2 a en 75 ca. (275 m²).

Indeling
Ca. 38 m² Kantoorruimte gelegen op de begane grond, bestaande uit een kantoorvertrek, een pantry en een toilet;
Ca. 159 m² Bedrijfs-/ opslagruimte met een gunstige vrije hoogte en voorzien van één overheaddeur;
Ca. 40 m² Opslagruimte gelegen op de entresol boven de kantoorruimte;
2 parkeerplaatsen.

Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan de hand van opname ter plaatse, op basis van plattegrondtekeningen en informatie verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

Onder- danwel overmaat van het metrage zal nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van de huurprijs en/of eventuele kosten van bijkomende leveringen en diensten, tijdens de periode van deze huurovereenkomst met inbegrip van eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met onder andere de volgende voorzieningen:
Kantoorruimte
• Pantry (wordt volledig vernieuwd);
• Kantoorruimte v.v. handmatig bedienbare rolluiken;
• Data-* en elektra aansluitpunten;
• Systeemplafond v.v. verlichtingsarmaturen (de plafondplaten worden volledig vernieuwd en de verlichting wordt vervangen door LED verlichting);
• Verwarming middels radiatoren gekoppeld aan Cv-installatie (Remeha);
• Warmwater voorziening middels close in boiler;
• Enkel toilet met handwasbak;

Bedrijfsruimte
• Handmatig bedienbare overheaddeur ter grootte van ca. 3 m x 4 m (bxh);
• Vrije hoogte ca. 6 m� (onderkant ligger);
• Brandslanghaspel;
• Vluchtroute aanduiding;
• Verlichting middels TL opbouwverlichting;
• Krachtstroomaansluiting (3 x 125 A*) v.v. diverse krachtsroomaansluitpunten;
• Opslagruimte op de entresol boven de kantoorruimte;

De voorzieningen die gemarkeerd zijn met een sterretje (*) worden ?om niet? ter beschikking gesteld aan huurder. Hiervoor geldt dat huurder kosteloos gebruik mag maken van deze voorzieningen, doch met nadruk melden wij dat deze voorzieningen niet tot het gehuurde behoren.

Eventueel toekomstig onderhoud of vervanging van deze voorzieningen komen geheel en al voor rekening van Huurder. Na afloop van de huurovereenkomst dienen deze voorzieningen wel in het gehuurde achter te blijven.

Huurprijs
€ 1.795,-- per maand excl. BTW en servicekosten.
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand of per kwartaal.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurtermijn
Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.

Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken.

Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Bijkomende kosten
Uitgangspunt is dat Huurder zelf verantwoordelijk is voor het sluiten van onder andere leveringsovereenkomsten met nutsbedrijven voor gas, water en elektra. Verhuurder levert geen aanvullende leveringen diensten.

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden, inclusief BTW en servicekosten.

Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in februari 2015.

Bestemmingsplan
Bij de gemeente Hendrik Ido Ambacht valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan: “Krommeweg-De Sandeling" dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 30 juni 2011.

Op grond van artikel 3 van de planvoorschriften is de bestemming van het object: “Bedrijf 1 met de nadere aanduiding milieuzone ? zones wet milieubeheer 4”

Deze bestemming houdt in dat het perceel bebouwd en gebruikt mag worden overeenkomstig de navolgende bepalingen:
• bedrijven tot milieucategorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;
• de bruto vloeroppervlakte van bedrijfskantoren mag per bedrijfskavel niet meer bedragen dan 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte van het desbetreffende bedrijf met een maximum van 2.000 m². Het bevoegd gezag kan hier onder bepaalde voorwaarden van afwijken voor het toestaan van ca. 3.000 m² kantoor, mits het aandeel niet meer bedraagt dan 50 % van het totale bedrijfsvloeroppervlakte;
• het maximale bebouwingspercentage bedraagt 100 % van het bouwvlak;
• de maximale bouwhoogte van niet-gebouwen (lichtmasten) bedraagt 7 m;
• ondergeschikte detailhandel is toegestaan, tot een oppervlakte van ten hoogste 200 m² per bedrijf;
• opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 m is op onbebouwde percelen niet toegestaan;
• zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan;
• bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;
• opslag van vuurwerk is niet toegestaan;

De gemeente heeft geen voorbereidingsbesluit genomen betreffende het perceel.

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte gegevens, betreffende de bestemming zijn gedownload via de internetsite www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 19 september 2019.

Energielabel
Er is geen energielabel beschikbaar.

Datum van oplevering
In overleg.

Privacy
Ooms respecteert uw recht op privacy en garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze zullen worden behandeld, overeenkomstig de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

MapViewLoading animation here
StreetViewLoading animation here

Contact

{{item.Location.Street}} {{item.Location.HouseNumber}} {{item.Building.BuildingName}}

{{item.Location.Street + " "+ item.Location.HouseNumber}}
{{item.Location.Postcode}} {{item.Location.City}}

{{ 'SEARCH.SEARCH_BAR_LEFT.TYPE_LIST.' + item.Offer.OfferType|translate }}

{{ item.Offer.OfferMetrageNet|formatNumber }} m²

{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.GRID.RentFrom'|translate }} {{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²

  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.BuildingStatus'|translate }}:{{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.SHARED.BuildingStatusList.'+item.Building.BuildingStatus | translate }}
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.FloorArea'|translate }}: {{ item.Offer.OfferMetrageNet | formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.RentFrom'|translate }}:{{ item.Offer.OfferMetrageLetMinimalFrom|formatNumber }} m²
  • {{ 'SEARCH.SEARCH_RESULT.LIST.ParkingSpaces'|translate }}:{{item.Offer.OfferNumberOfParkingSpaces|formatNumber}}